logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Achtergrond
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het geluidregister, met alle informatie over de geluidproductieplafonds (gpp’s), geluidbrongegevens en geluidaandachtsgebieden, is vanaf deze datum te bereiken via de website https://www.geluidgegevens.nl/ van het RIVM..

Wat vindt u in het geluidregister?
Op deze site is het geluidregister voor het spoor ontsloten. In het geluidregister treft u aan:


 

Brongegevens 31-12-2023
De brongegevens zoals deze golden vlak voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn te raadplegen via https://www.geluidregister.nl/geluidbrongegevensmjpgspoor/.

Deze gegevens kunnen geraadpleegd worden voor besluiten die zijn gebaseerd op deze gegevens, zoals de vaststelling van saneringsplannen voor de aanpak van de hoogbelaste locaties in het kader van de geluidsanering.

“Geluid op de kaart” van ProRail
Op deze kaart laat ProRail enkele gegevens zien:

Meer informatie

 

 

picture