logo
Geluid vanwege spoorverkeer: nalevingsverslagen

Achtergrond
Onderdeel van het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is het nalevingsverslag gpp's dat de beheerder jaarlijks voor 1 oktober aan de Minister dient aan te bieden. De Minister (in dit geval haar Staatssecretaris) stelt het verslag voor een ieder langs elektronische weg beschikbaar voorzien van haar bevindingen.

Nalevingsverslag 2013
Het eerste nalevingsverslag over het kalenderjaar 2013 is door de beheerder tijdig aan de Staatssecretaris aangeboden. De Staatssecretaris heeft dit verslag voorzien van haar bevindingen. U kunt het verslag en de bevindingen hier dowloaden.

Nalevingsverslag 2014
Het tweede nalevingsverslag over het kalenderjaar 2014 is door de beheerder tijdig aan de Staatssecretaris aangeboden. De Staatssecretaris heeft dit verslag voorzien van haar bevindingen. U kunt het verslag en de bevindingen hier downloaden.

Nalevingsverslag 2015
Het derde nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015 is door de beheerder tijdig aan de Staatssecretaris aangeboden. De Staatssecretaris heeft dit verslag voorzien van haar bevindingen. U kunt het verslag en de bevindingen hier downloaden.

Nalevingsverslag 2016
Het vierde nalevingsverslag over het kalenderjaar 2016 is door de beheerder tijdig aan de Staatssecretaris aangeboden. De Staatssecretaris heeft dit verslag voorzien van haar bevindingen. U kunt het verslag en de bevindingen hier downloaden.

 

2016

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2015

Nalevingsverslag

Corrigendum bij nalevingsverslag 2015

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2014

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2013

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

Meer informatie

 

picture