logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Achtergrond
Onderdeel van het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is het nalevingsverslag gpp's dat de beheerder jaarlijks voor 1 oktober aan de Minister dient aan te bieden. De Minister (in dit geval haar Staatssecretaris) stelt het verslag voor een ieder langs elektronische weg beschikbaar voorzien van haar bevindingen.

Nalevingsverslag
Het nalevingsverslag over het kalenderjaar 2018 is door de beheerder tijdig aan de Staatssecretaris aangeboden. De Staatssecretaris heeft dit verslag voorzien van haar bevindingen. U kunt het verslag en de bevindingen hier downloaden. Tevens zijn de oudere nalevingsverslagen beschikbaar.

 

2021

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

Beslisnota naleving geluidproductieplafonds

2020

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2019

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag 1.1

Nota van bevindingen

Corrigendum bij nalevingsverslag 2019

2018

Nalevingsverslag

Corrigendum bij nalevingsverslag 2018

Bijlage nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag 1.1

Nota van bevindingen

2017

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2016

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2015

Nalevingsverslag

Corrigendum bij nalevingsverslag 2015

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2014

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

2013

Nalevingsverslag

Bijlage nalevingsverslag

Nota van bevindingen

Meer informatie

 

picture